نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریه


1 - عنوان: بهار 1403

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 32، شمـاره 1، پاییز 1403

تعداد مقالات: 12 دوره: 32 شماره: 1 23/12/1402
2 - عنوان: زمستان 1402

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 31 ، شمـاره 4 ، زمستان 1402

تعداد مقالات: 10 دوره: شماره: 1/12/1402
3 - عنوان: پاییز 1402

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 31 ، شمـاره 3، پاییز 1402

تعداد مقالات: 11 دوره: 31 شماره: 3 30/9/1402
4 - عنوان: تابستان 1402

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 31 ، شمـاره 2 ، تابستان 1402

تعداد مقالات: 10 دوره: 31 شماره: 2 30/6/1402
5 - عنوان: بهار 1402

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 31 ، شمـاره 1 ، بهار 1402

تعداد مقالات: 11 دوره: 31 شماره: 1 1/4/1402
6 - عنوان: پاییز و زمستان 1401

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 30 ، شمـاره 3 و 4، پاییز و زمستان 1401

تعداد مقالات: 14 دوره: 30 شماره: 3, 4 30/1/1402
7 - عنوان: تابستان 1401

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 30 ، شمـاره 2 تابستان 1401

تعداد مقالات: 10 دوره: 30 شماره: 2 15/6/1401
8 - عنوان: بهار 1401

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 30 ، شمـاره 1 بهار 1401

تعداد مقالات: 11 دوره: 30 شماره: 1 1/3/1401
9 - عنوان: زمستان 1400

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 29 ، شمـاره 3 زمسنان 1400

تعداد مقالات: 10 دوره: 29 شماره: 4 10/12/1400
10 - عنوان: پاییز 1400

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 29 ، شمـاره 3 پاییز 1400

تعداد مقالات: 10 دوره: 29 شماره: 3 30/7/1400
11 - عنوان: تابستان 1400

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 29 ، شمـاره 2 تابستان 1400

تعداد مقالات: 9 دوره: 29 شماره: 2 1/5/1400
12 - عنوان: بهار 1400

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 29 ، شمـاره 1 بهار 1400

تعداد مقالات: 10 دوره: 29 شماره: 1 1/3/1400
13 - عنوان: زمستان 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 3 زمستان 1399

تعداد مقالات: 9 دوره: 28 شماره: 4 5/12/1399
14 - عنوان: پاییز 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 3 پاییز 1399

تعداد مقالات: 10 دوره: 28 شماره: 3 30/9/1399
15 - عنوان: بهار و تابستان 99

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 28 ، شمـاره 1 و 2، بهار و تابستان 1399

تعداد مقالات: 13 دوره: 28 شماره: 1, 2 30/6/1399

1 - 2 - 3 - 4 - 5


بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور