نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: تأثیر خوردگی منیزیم بر سینتیک رهایش داروی اورولیموس در استنت کرونری قابل جذب نانوهیبریدی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 62      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: استنت قلبی زیست تخریب¬پذیر بر پایه آلیاژ منیزیم، چشم انداز گسترده¬ای برای جایگزینی داربست¬های رایج فعلی نشان داده است، ولی برای استفاده و جایگزینی کامل نیاز به مشخص شدن بر هم کنش بین زیر لایه آلیاژ منیزیم و سیستم بارگذاری دارو می¬باشد. هدف از انجام این پژوهش درک اساسی اثر خوردگی استنت ساخته شده از آلیاژ منیزیم بر سرعت و مقدار رهایش دارو از آن می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق داروی اورولیموس در پلی – ال - لاکتیک اسید بارگذاری و به عنوان پوشش نانو هیبریدی روی نمونه آلیاژ منیزیم و آلیاژ کبالت - کروم برای بررسی رهایش در سیستم سیال شبیه¬سازی شده بدن پوشش داده شد. همچنین اثر pH و هیدروژن آزاد شده بر رهایش دارو، خوردگی و کاهش جرم نمونه با پایه آلیاژ منیزیم اندازه¬گیری و کارایی پوشش پلیمری حامل دارو در کاهش سرعت خوردگی نمونه آلیاز منیزیم ارزیابی گردید. برای این منظور از اسپکتروفتومتر UV/VIS، سیستم اندازه-گیری هیدروژن و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. یافته‌ها: ضریب نفوذ دارو برای نمونه پایه منیزیم برابر × 06/6 و برای نمونه با پایه کبالت - کروم برابر × 64/3 در طی دوره 100-50 روز از شروع رهایش محاسبه گردید که به دلیل تولید هیدروژن و محصولات خوردگی در استنت منیزیمی است. همچنین مشخص شد که پوشش پلی لاکتیک اسید علاوه بر حامل خوب دارو، سرعت خوردگی استنت منیزیمی را کاهش می¬دهد. در ضمن تغییرات pH اثر زیادی بر رهایش دارو ندارد. نتیجه‌گیـری: استنت منیزیمی رهایش داروی بیشتری نسبت به استنت¬های معمولی دارد و توانایی بیشتری در جلوگیری از ری- استنوسیز خواهد داشت.


کلمات کلیدی به فارسی:
منیزیم، استنت، قابل جذب زیستی، نفوذ، سینتیک، اورولیموس


نویسندگان این مقاله:
دکتر اصغر صادق آبادینویسنده اصلی
دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژادنویسنده فرعیSadrnezh@sharif.edu
دکتر آزاده آصف نژادنویسنده فرعی
دکتر ناهید حسن زاده نعمتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور