نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 98
عنوان به فارسی: مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: با توجـه به شیـوع تجمـع مایع در فضـای پلـور در انـواع سرطان¬ها و اهمیت تشخیص آن، این تحقیق با هدف مقایسـه دو روش توراکوسکوپی و بیـوپسی سـوزنی پرده جنـب در تشخیـص افیوژن بدخیم جنب در بیماران انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس بر روی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم که در طول 3 سال (1390 تا 1393) به بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه داشته¬اند، انجام گرفت. یافته‌ها: به طور کلی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم وارد مطالعه شدند که شامل 21 مرد و 29 زن با تعداد 14 نفر در گروه سنی کمتر از 50 سال و 36 نفر در گروه سنی بالاتر از 50 سال بودند. در مورد روش مـدیکال توراکوسکوپی حساسیت 86%، ویژگی100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 77% همچنین در مورد روش بیوپسی بسته سوزنی حساسیت 53%، ویژگی 100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 66% و دقت تشخیصی به دست آمد. نتیجه‌گیـری: با توجه به حساسیت بالای روش مدیکال توراکوسکوپی نسبت به بیوپسی بسته پلور، عوارض مشابه در هر دو روش و امکان انجام اقدامات درحین مدیکال توراکوسکوپی، به نظر می¬رسد توراکوسکوپی به عنوان اولین و بهترین اقدام بعد از توراسنتز منفی در بیماران مشکوک به پلورال افیوزن بدخیم باشد. هرچند هزینه انجام این اقدام بیشتر است، با توجه به طرح سلامت هزینه چندانی به بیماران وارد نشده و از طرف دیگر باتشخیص به موقع و اقدام صحیح هزینه¬های بستری مجدد و مشکلات ناشی از آن را کاهش می¬دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
افیوژن بدخیم پلور، بیوپسی، مدیکال توراکوسکوپی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محسن اشراقینویسنده اصلیmohseneshraghi@ymail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور