نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 96
Article title: Rib Fractures in Multiple Trauma Patients

Article PDF File:
Page From: 28 To: 36      

Article abstract:
Introduction & Objective: Thoracic trauma is one of the leading causes of morbidity and mortality in trauma patients and rib fracture due to blunt trauma to the chest wall, is the most common etiology. This study analyzed the correlation between rib fracture and prognosis of multiple trauma patients. Materials & Methods: One hundred eighty four trauma patients suffering from rib fracture due to blunt trauma were studied. Demographic data, injury characteristics, rib fracture characteristics as well as associated injuries and injury severity score (ISS) were recorded. Rib fracture was classified according to location (left, right, and bilateral), and level (upper rib fracture [1-2nd rib], middle rib fracture [3-8th rib], and lower rib fracture [9-12th rib]), also categorized as lateral and posterolateral. Results: Rib fracture was posterolateral (69.6%) and lateral (30.4%), upper (4.3%), middle (92.4%) and lower (3.3%). Patients with posterolateral fracture had significantly more complications which led to airway intubation and more intensive care support, higher ISS and associated with pelvic and clavicular fracture. Upper rib fractures were associated with more length-of-stay (LOS) and lower rib fractures with more abdominal trauma and lumbar/thoracolumbar vertebral fractures. A significantly positive correlation was seen between number of fractured ribs and ISS, hospital and ICU LOS. There were no complications during 2 months follow-up. Conclusions: Upper ribs’ fractures are associated with severe trauma, and require more hospitalization and ICU support considering more surgical and medical complications. Morbidity is higher in Posterolateral fractures and the patients need more medical care.

Article KeyWords:
Thoracic Trauma, Blunt Injury, Rib Fracture, Complication

Article Authors:
دکتر شهریار هاشم زادهFirst Author
دکتر تورج اسودی کرمانیOther Authortooraj_asvadi2005@yahoo.com
دکتر فرزاد کاکائیOther Author
دکتر اتابک اسودی کرمانیOther Author
دکتر افشین حبیب زادهOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور