نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 98
Article title: Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018

Article PDF File:
Page From: 10 To: 19      

Article abstract:
Introduction & Objective: Glioma is a kind of CNS tumor, originated from glial cells. CNS diseases can present with Sensory-Motor, Cognitive or psychological dysfunctions. Dysfunction in sensory-motor domain can be measured with standard physical examination and Para clinics, but evaluating dysfunction in cognitive and psychological domains are usually more complicated. Materials & Methods: 30 patients with dominant hemisphere gliomas, operated in Sina hospital were assessed in this study. They were undergone cognitive examination with Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) pre operatively, post operatively and 3 and6 months after surgery. Results: Before Surgery, mean cognitive function mark before surgery was 74.2±16.78. Just post operatively mean cognitive function mark slightly dropped to 64.17±18.2 but this drop wasn’t statistically meaningful. 3 months after surgery, patients’ cognitive function got better and reached 74±16.61 and 6 months after surgery, mean cognitive function mark in patients, reached 82.76±12.9. This improvement at 6 months after surgery in comparison to just post-operative status was statistically significant. Conclusions: In pre-operative assessment, 83.3% of patients have some degrees of cognitive dysfunction. This makes cognitive dysfunction, a significant sign of gliomas. Although post operatively we observed a slight decline in cognitive function, but in 6 months, most patients significantly recovered.

Article KeyWords:
Glioma, Cognitive Function, Dominant Hemisphere

Article Authors:
دکتر کسری هندیFirst Author
دکتر محمد رحمانیOther Author
دکتر امیرحسین روحی لاریجانیOther Author
دکتر سمیرا رامین‌فردOther Author
دکتر هادی دیگالهOther Author
دکتر مصطفی فرزینOther Author
دکتر رضا شریعت محرریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور