نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر گیاه دارویی ویتاگنوس بر علائم جسمی دوران یائسگی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 56 تا صفحه: 65      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در واقع یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان است و چیزی بین 74% تا 80% زنان با علائم یائسگی دست و پنجه نرم می¬کنند. از علائمی که زنان در این دوران تجربه می¬کنند، می¬توان به تعریق شبانه، اختلالات خواب، ناراحتی¬های قلبی و گرگرفتگی اشاره کرد. درمانی که هم اکنـون برای بهبود این عوارض به کار گرفته می¬شود، روش جایگزین هورمونی است که عـوارض زیادی به دنبال دارد. یکی از جایگـزین¬های هورمون درمانی استفاده از گیاهانی از خانواده فیتو استروژن¬ها، مانند ویتاگنوس است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 100 نفر از زنان یائسه انجام شده است. زنان شرکت¬کننده در این مطالعه قرص گیاه ویتاگنوس را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند. برای سنجش علائم یائسگی از پرسشنامه سنجش علائم یائسگی استفاده شد. در پایان یک ماه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی ]آزمون¬های تی تست و تکرار مشاهدات (Repeatet Measure) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته¬ها نشان داد استفاده از ویتاگنوس تأثیر بسزایی در کاهش گرگرفتگی (میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله 8/0±222/3 و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله 65/0±8/0) و اختلالات خواب (میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله 98/0±562/2 و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله 73/0±05/1) در گروه دارو در قیاس با دارونما داشته است (001/0P < ). نتیجه‌گیـری: نتایج نشان داد استفاده از ویتاگنوس درکاهش علائم جسمی در زنان یائسه مؤثر بوده و می¬تواند به عنوان یک درمان مکمل و یا جایگزین هورمونی در بهبود علائم یائسگی در زنان استفاده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
یائسگی، ویتاگنوس، علائم جسمی


نویسندگان این مقاله:
بهاره متقی دستنائینویسنده اصلیbmotaghi96@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور