نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 96
Article title: The Role of Personality Organization and Psychological Basic Psychological Needs in Predicting Malformed Body-Seem Attempters Admitted to Cosmetic Surgery

Article PDF File:
Page From: 66 To: 74      

Article abstract:
Introduction & Objective: This study aimed to determine the role of personality organization and psychological basic psychological needs in predicting malformed body-seem attempters admitted to cosmetic surgery. Materials & Methods: Cross-correlation method. The population of this study included all applicants to cosmetic surgery without a medical reason was that during the first six months of 1395 were referred to cosmetic surgery centers in Tehran. The sample was selected by convenience sampling method 300. Data collection tools include Yale-Brown Obsessive-Compulsive Disorder Scale modified for malformed body seemed to Phillips (1997), Inventory of Personality Organization Krnbrg (2002) and psychological questionnaires basic needs there, Deci and Ryan (2004). Results: Data analysis was performed using Pearson correlation and regression analysis. As a result of data analysis showed that there is a significant positive relationship between the personality organization with seemed malformed body and basic psychological needs. There is a significant negative correlation with basic psychological needs with seemed malformed body. Conclusions: Regression analysis showed that reality testing and merit were able to predict seemed malformed body (P < 0.05).

Article KeyWords:
Basic Psychological Needs, Cosmetic Surgery, Personality Organization, Body-Seem Attempters

Article Authors:
دکتر زیبا برقی ایرانیFirst Authorkimia2010@gmail.com
صدیقه بختیاریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور