نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از نرم افزار VOS Viewer

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 47 تا صفحه: 55      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ترسیم ساختار علم برای رشته¬های مختلف و پیگیری آخرین تغییرات آن¬ها، موضوع مورد توجه دانشمندان، فیلسوفان، دولتمردان و متخصصان علم سنجی می¬باشد و متون علمی، زیربنای اصلی برای این ترسیم محسوب می¬شوند. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - کاربردی می¬باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات پژوهشگران حوزه جراحی (3779 رکورد طی سال¬های 1990-2016) نمایه شده در ISI می¬باشد که با استفاده از روش هم رخدادی واژگانی و با استفاده از نرم افزار VOS viewer به این مساله که حوزه جراحی از چه زیر حوزه¬های موضوعی تشکیل شده است و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر و روند آن از سال 1990 الی 2016 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مربوط به سال¬های 1990-1999 نشان داد که در این نقشه 60 خوشه و 1357 پیوند شناسایی وجود دارد و مقوله¬های Management, Brain, Thalassemia دارای نقاط داغی می¬باشند و در این مقوله¬ها مقالات بیشتری در این حوزه ارائه شده است. همچنین نقشه مربوط به سال¬های 2000-2009 دارای 17 خوشه و 4538 پیوند بوده که مقوله¬های موضوعی Management, Recipients, Complication در نقشه ترسیـم شده دارای نقاط داغ¬تری است به مفهومی دیگر در خوشه¬های خود دارای پیوندهای بیشتری با دیگر مقولات بوده و این موضوعات دارای مقالات بیشتری می¬باشند. همچنیـن در این بازه زمانی Bone Segmentation در این نقشه، دارای هیـچ پیوندی با دیگر مقوله¬های موضوعی نداشت و دارای جایگاه پایینی در این نقشه¬های موضوعی بوده و می توان گفت که به این حوزه پژوهشی توجه نشده است. نقشه مربوط به سال¬های 2010-2016 دارای 10 خوشه و 7858 پیوند بود و مقوله¬های موضوعی Management, Repair, Therapy دارای بیشترین پیوند با دیگر مقولات را نشان داد و موضوع Brain Death طبق این نقشه مورد غفلت واقع شده است. نتیجه‌گیـری: با افزایش و روند صعودی تولیدات علمی در حوزه جراحی، سیاست¬گذاری صحیح و ترسیم مسیر پژوهش¬های کشور در این حوزه و انطباق آن با نیازهای جامعه و کشور را از طرف وزارت بهداشت می¬طلبد. همچنین پژوهشگران این حوزه با نگاهی به نقشه موضوعی این حوزه می¬توانند به موارد غفلت شده و پژوهش¬های داغ در این حوزه پی برده و در پژوهش¬های آتی خود آن را مد نظر قرار دهند.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی، علم سنجی، پایگاه های اطلاعاتی، نقشه موضوعی، نرم افزار VOS viewer


نویسندگان این مقاله:
دکتر ملیحه نیک کارنویسنده اصلی
دکتر رحیم علیجانینویسنده فرعیalijanir@pnu.ac.ir
نوراله کرمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور