نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 96
عنوان به فارسی: جراح بر بالین بیمار: تأملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 108 تا صفحه: 158      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: جراحی علم و هنر خدمات شایسته انسانی و جراح نقش آفرین میادین نیل به کمال و تعالی است. واژه جراحی مترادف اخلاق و آئینه تمام نمای آئین انسان دوستی و نام جراح زینت بخش محافل امن و امان سلامتی است. بیمارستان معبد شفابخش، عرصه ارائه خدمات حیات بخش جراحی، نگارستان زیباترین نگاره¬های هنرمندترین نگارگران بشری، پناهگاه بی¬پناهان، مسکن دردمندان، ملجاء دلسوختگان و نوای بینوایان است. در وادی تجارب جراحی، هرچه علم در آسمان معرفت بیشتر اوج می¬گیرد و هر چه فن و فناوری در اقیانوس کمال بیشتر جلوه¬گری می¬کند، نیاز به درهم تنیدگی خدمات و مراقبت¬ها با اخلاق و معنویت و انسانیت، بیشتر احساس می¬گردد. این مطالعه در پیشگاه خالق ارزش¬ها و دادار رفتارها، آداب و اصول و منش و سلوک هنرکده جراحی را: با الهام از رازهای مرموز دردمندان، کشف اسرار نهان ولینعمتان، کنکاش در وادی ستر و عیان دیرنشینان، سیر در گنجینه¬های گرانبار دلنوازان و دلنوشته¬های دلنشین دل سوختگان و نبشته¬های گران¬سنگ دانش پژوهان، به زینت طبع می¬آراید و به محفل انس همراهان و پیشگاه قدس خادمین معبد عشق و ایمان تقدیم می¬کند، امید که در نظر آید ... مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش کیفی، توصیفی - پیمایشی و کتابخانه¬ای توسط کمیته اخلاق جامعه جراحان و در ادامه مطالعات و تلاش¬های قبلی طراحی، انجام، تدوین و انتشار یافت. با شیوه بحث متمرکز گروهی دیدگاه¬های 20 نفر از جراحان پیش کسوت، 5 نفر از پرستاران مجرب، جمعی از صاحبنظران دیگر جمع¬بندی و مبنای مطالعه قرار گرفت. عناوین، کدواژه¬ها، موضوعات، اصول، مبانی و سایر زمینه¬های مرتبط با موضوع مطالعه، به روش بحث متمرکز گروهی شناسائی، طبقه¬بندی و اولویت¬بندی شد. با مطالعه جامع کتابخانه¬ای، نوشتجات معتبر، مقالات مرتبط با کد واژه¬های مطالعه، از منابع معتبر داخلی (کتب معتبر، مجلات معتبر فارسی) و منابع معتبر لاتین، در محدوده 20 ساله منتهی به سال 1396 شمسی و 2018 میلادی شناسائی و مطالب مرتبط برگزیده، خلاصه¬برداری و استخراج شد. عناوین مورد اتفاق در گروه تحقیق، به روش دلفی در مراحل بعد طبقه¬بندی و نتایج استخراج، تنظیم، تحلیل و نتیجه-گیری شد. یافته‌ها: گروه مطالعه با جمع¬بندی پیشنهادات منبعث از تجارب اعضاء و نیز مطالعه منابع، دویست موضوع اختصاصی و عمومی، اعم از کد اخلاقی، گزاره ارزشی، و یا توصیف حرفه¬ای مرتبط با فعالیت جراحان در بیمارستان را شناسائی نمود. این موضوعات متنوع بر حسب ماهیّت، مفهوم و تشابه صوری یا محتوائی، در بیست محور کلان بشرح زیر طبقه¬بندی و در هر محور کلان موضوعات مرتبط برحسب اولویت ارائه شد: اصول و ارزش¬های متعالی که رعایت آنها بر عموم کنشگران بیمارستانی لازم است، اصول و ارزش¬های متعالی اختصاصی که رعایت آنها برای عموم جراحان در عموم فعالیت¬های حرفه¬ای بیمارستانی لازم است، ساختار مسئول حفظ و ترویج ارزش¬های متعالی و ناظر بر رفتار اخلاقی و حرفه¬ای در بیمارستان، مسائل و رفتارهای ناشایست و ممنوع در بیمارستان، مسائل شرعی، قانونی و اجتماعی دارای ابعاد اخلاقی در خدمات بیمارستانی جراحان، اصول مشاوره پزشکی و جراحی در خدمات و تعاملات داخل بیمارستانی، اصول تعاملات اخلاقی، انسانی و حرفه¬ای جراحان با بیماران، همراهان و مردم، اصول همکاری¬های اخلاق محور با سایر همکاران، پرستاران، دانشجویان، مدیران، و سایر پرسنل بیمارستانی، اصول اخلاقی و حرفه¬ای در تعاملات خارج بیمارستانی جراحان، نقش¬ها و مسئولیت¬های اخلاقی و حرفه¬ای جراحان در درمانگاه¬های بیمارستانی، نقش¬ها و مسئولیت¬های اخلاقی و حرفه¬ای جراحان در بخش فوریت¬ها (اورژنس) بیمارستان، نقش¬ها و مسئولیت¬های اخلاقی و حرفه¬ای جراحان در بخش¬های مراقبت ویژه بیمارستانی، اخلاق جراحی در مسئولیت¬های غیر جراحی (مدیریت – داوری – نیکوکاری - آموزش عمومی - ایمنی و پیشگیری از حوادث)، اخلاق در آموزش جراحی بالینی، اخلاق در پژوهش جراحی در بیمارستان، اخلاق جراحی در اختلافات، اتفاقات ناخواسته، عوارض جراحی، کاربرد فناوری¬های جدید و نوین در جراحی، جنبه¬های اخلاقی و قانونی موضوعات خاص که جراحان در تعاملات بیمارستانی مواجه می¬شوند، اصول اخلاقی و حرفه ارتباط جراحان با همکاران پاراکلی نیک، نکات اختصاصی اخلاقی تخصص¬های مختلف جراحی. در قسمت نهائی این گزارش پیوهشی، بحثی پیرامون چهل موضوع اخلاقی و حرفه¬ای منتخب از مطالعه ارائه شد. نتیجه‌گیـری: 5 اصل و دستاورد راهبردی این مطالعه عبارتند از: "سرنوشت¬ساز بودن آموزش اخلاق بالینی، در تمام مراحل آموزش و ارائه خدمات"، "لزوم تحکیم ساختار مراقبت و ترویج آموزه¬های اخلاقی و حرفه¬ای در بیمارستان"، "ضروری بودن تدوین کدهای ملی اخلاق بالینی جراحی"، "تأکید بر اصل مشاوره در امور مهم بیمارستانی و مشاوره اخلاقی"، و "توسعه مناسبات انسانی، اعم از روابط حسنه با بیماران و مردم، روابط درون حرفه ای و میان رشته ای و فرا حرفه ای".


کلمات کلیدی به فارسی:
اخلاق، اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه ای، جراحی، بیمارستان، اخلاق جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر ایرج فاضلنویسنده اصلی
دکتر عبدالحمید میرزا حسابینویسنده اصلی
دکتر کاظم عباسیوننویسنده فرعی
دکتر سیاوش صحتنویسنده فرعی
دکتر غلامعلی عکاشهنویسنده فرعی
دکتر حمید رحمتنویسنده فرعی
دکتر محمد علی محققینویسنده فرعیmamohagheghi@gmail.com
دکتر محمدمهدی حفیظینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور