نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 98
عنوان به فارسی: تعیین نیازمندی‌های داده‌ای و دسته بندی عناصر داده‌ای گزارش‌های سیر پوکی استخوان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 55      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بیماری پوکی استخـوان یک بیماری مزمن و پنهان است که هزینه‌های سنگینی برای جامعه و فرد به دنبال دارد. اولیـن گام در مدیریت بیماری¬های مزمن، مستنـدسازی و ثبت مناسب داده‌های بیماری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین نیازمنـدی‌های داده‌ای و ارائه یک دسته‌بندی ساختـارمند برای عناصر داده‌ای گزارشات سیر بیماری پوکی استخـوان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش توصیفی – مقطعی در سال 1398 انجام شده است. در این مطالعه ابتدا عناصر داده‌ای از طریق مطالعۀ مقالات استخراج و سپس از طریق یک پرسشنامه در اختیار گروه متخصصین قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از طریق فرمول شاخص تأثیر آیتم تحلیل شده و عناصر داده‌ای تعیین شده‌اند. از طریق مطالعۀ روش¬های دسته‌بندی اطلاعات و مصاحبه به گروه متخصصین، دسته‌بندی عناصر داده‌ای ارائه گردیده است. یافته‌ها: مجموعۀ عناصر داده‌ای گـزارشات سیر بیماری در 9 بخش و 51 آیتم ارائـه گردید. همچنین از دسته‌بندی [History Objective Assessment Plan (HOAP)] که یکی از اقتباسات [Subjective Objective Assessment Plan (SOAP)] است به عنوان مرجعی برای ساختار گزارشات ارائه شد. نتیجه‌گیـری: با توجـه به اهمیت ثبت گزارشات سیر بیماری پوکی استخوان و به منظور ساختارمند نمودن این گزارشات جهـت مشخـص نمـودن سیـر اقدامات پزشکان در هنگام مراجعه بیمار، عناصر داده‌ای و الگویی جهت استفاده ارائه و ارزیابی گردید.


کلمات کلیدی به فارسی:
پوکی استخوان، گزارش سیر بیماری، الگو، هوپ


نویسندگان این مقاله:
سمیه یدنگینویسنده اصلی
دکتر انوشیروان کاظم نژادنویسنده فرعیKazem_an@modares.ac.ir
دکتر عباس آسوشهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور